Events

27 May to 07 Jun
Pretoria
24 Jun to 05 Jul
Pretoria
19 Aug to 30 Aug
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
14 Oct to 25 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Kigali -Rwanda
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Kigali -Rwanda
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
03 Jun to 14 Jun
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
03 Jun to 14 Jun
Kigali -Rwanda
24 Jun to 05 Jul
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
14 Oct to 25 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
02 Dec to 13 Dec
Pretoria
27 May to 07 Jun
Pretoria
27 May to 07 Jun
Pretoria
03 Jun to 14 Jun
Kigali -Rwanda
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
12 Aug to 23 Aug
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
02 Dec to 13 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
24 Jun to 05 Jul
Pretoria
12 Aug to 23 Aug
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
12 Aug to 23 Aug
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
27 May to 07 Jun
Pretoria
03 Jun to 14 Jun
Kigali -Rwanda
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
12 Aug to 23 Aug
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
02 Dec to 13 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
30 Sep to 11 Oct
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
24 Jun to 05 Jul
Pretoria
12 Aug to 23 Aug
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Pretoria
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
12 Aug to 23 Aug
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
02 Dec to 13 Dec
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Kigali -Rwanda
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
22 Jul to 02 Aug
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
02 Dec to 13 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Kigali -Rwanda
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
19 Aug to 30 Aug
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
24 Jun to 26 Jul
Pretoria
12 Aug to 23 Aug
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
27 May to 07 Jun
Pretoria
24 Jun to 05 Jul
Pretoria
22 Jul to 02 Aug
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
02 Dec to 13 Dec
Pretoria
27 May to 07 Jun
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Pretoria
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Kigali -Rwanda
14 Oct to 25 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Kigali -Rwanda
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
19 Aug to 30 Aug
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
09 Sep to 20 Sep
Pretoria
07 Oct to 18 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
22 Jul to 02 Aug
Pretoria
14 Oct to 25 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
17 Jun to 28 Jun
Pretoria
15 Jul to 26 Jul
Pretoria
19 Aug to 30 Aug
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
14 Oct to 25 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria
24 Jun to 05 Jul
Pretoria
19 Aug to 30 Aug
Pretoria
02 Sep to 13 Sep
Pretoria
14 Oct to 25 Oct
Pretoria
04 Nov to 15 Nov
Pretoria
02 Dec to 13 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Kigali -Rwanda
05 Aug to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
30 Sep to 11 Oct
Kigali -Rwanda
22 Jul to 02 Aug
Pretoria
16 Sep to 27 Sep
Pretoria
14 Oct to 25 Oct
Pretoria
11 Nov to 22 Nov
Pretoria
09 Dec to 20 Dec
Pretoria
01 Jul to 12 Jul
Pretoria
23 May to 16 Aug
Kigali -Rwanda
02 Sep to 13 Sep
Kigali -Rwanda
30 Sep to 11 Oct
Kigali -Rwanda
28 Oct to 08 Nov
Kigali -Rwanda
03 Jun to 14 Jun
Kigali -Rwanda
27 May to 07 Jun
Pretoria